Ecologie

Parijsch maakt onderdeel uit van het lokale ecosysteem rondom de uiterwaarden van de Lek. Dit ecosysteem wordt niet alleen gevormd door de bomen en planten die je in de omgeving vindt, wij als bewoners zijn ook onderdeel van dit systeem. Onze eigen leefomstandigheden worden door de biodiversiteit op peil gehouden. Een groene wijk bevordert onze fysieke en mentale gezondheid. Het maakt de wijk een gezonde leefomgeving, waarin je kunt ontspannen, bewegen en de seizoenen ervaart. 

In Parijsch kiezen we ervoor om de hemelwaterafvoer af te koppelen. Zo beperken we verdroging van de grond en houden we de beplanting groen. Dat geeft verkoeling in de zomer. Ook plaatsen we nestkasten in de wijk om rekening te houden met een aantal diersoorten dat al actief aanwezig is in Parijsch. Deze soorten helpen om plaagdieren onder de duim te houden. Gierzwaluwen en vleermuizen vangen bijvoorbeeld muggen. Koolmezen en huismussen eten graag rupsen en vangen spinnen.

In Borg & Buiten passen we nestgelegenheden voor zowel de huismus, koolmees als de gierzwaluw toe. Ook denken we aan de vleermuizen en plaatsen we verblijfplaatsen aan de gevels. We houden rekening met iedere verblijfsplek, zodat elke soort prettig in de wijk verblijft.

 

Vleermuizen

Vleermuizen zien de stad als een kunstmatige partij rotsen. Daarom zitten zij ook graag in gebouwen. Voor vleermuizen worden verblijfplaatsen toegepast op diverse plaatsen in de wijk, waardoor de meest algemene gebouwbewonende vleermuizen – zoals de dwergvleermuis – altijd kunnen vinden wat zij nodig hebben.

 

Vleermuizenkast

  • Nestkasten hoog in de gevels aan metselwerk
  • Gemaakt van duurzaam materiaal (houtbeton)
  • Geen onderhoud benodigd
  • Natuurlijke vijand van onder andere muggen
  • Geplaatst in witte uitvoering

 

Gierzwaluw en huismus

Beide vogelsoorten gedijen het beste wanneer de nestkasten zijn georiënteerd op het oosten, noordoosten of noorden. Ze broeden ook graag in kolonies, dus er worden vaak meerdere kasten in de buurt van elkaar geplaatst.

 

Gierzwaluw- en muskasten

  • Diverse nestkasten verwerkt aan de gevels of in de goot
  • Geen onderhoud benodigd
  • Huismussen en gierzwaluwen gebruiken weinig nestmateriaal, het zijn nette huurders
  • Natuurlijke vijand van rupsen, spinnen en muggen

Wat kan je zelf doen om de leefbaarheid te vergroten? 

Leg een composthoop aan in je tuin of maak een groene tuin! Hierbij mag maximaal 40% van de bodem verhard zijn. In Parijsch bestaat ‘slim groen’ uit vaste planten en bloemen die vlinders en wilde bijen voorzien van nectar. Op bessenstruiken, zoals de aalbes of zwarte bes, komen ook vogels af. Andere opties zijn het plaatsen van een insectenhotel in de tuin of het creëren van een erfafscheiding in de vorm van een haag of klimop. Egeltjes kunnen zo van tuin naar tuin oversteken, in de wijk leven en slakken opeten.